Dokumenty potrzebne do ślubu

Wedding Planner

05 czerwca 2019

Brak komentarzy

Home Porady

Dokumenty potrzebne do ślubu

Przymierzanie sukni ślubnych, wybieranie kwiatów do dekoracji, fryzury i makijaże próbne – brzmi jak sama przyjemność. Jednak przed ślubem należy także pamiętać o kilku formalnościach, bez których ceremonia nie mogłaby się odbyć. O tym, jakie dokumenty trzeba przygotować przed wizytą w urzędzie czy kancelarii parafialnej, przeczytacie w krótkim poradniku poniżej. Mam nadzieję, że zaoszczędzi on Wam niepotrzebnego stresu.

Ślub cywilny

 

Wybierzcie się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym planujecie wziąć ślub. Jeśli marzy Wam się uroczystość poza budynkiem urzędu (np. w plenerze), znajdźcie USC, który jest właściwy dla wybranego przez Was miejsca.

 

Dokumenty, jakie należy wziąć na taką wizytę:

 • dokumenty tożsamości (dowody osobiste),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – na ten moment obowiązkową opłatą objęte jest sporządzenie aktu małżeństwa; jeśli ślub ma się odbyć w plenerze, pobierana jest opłata dodatkowa,
 • skrócony odpis aktu urodzenia – choć wiele Waszych danych jest już dostępnych w systemie, warto mieć go przy sobie,
 • zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa – jeśli jest potrzebne.

 

Dodatkowo:

 • jeżeli ślub bierze osoba po rozwodzie, powinna mieć ze sobą odpis wyroku sądu, który potwierdza rozwód oraz skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • jeżeli ślub bierze wdowiec/wdowa wymagany będzie dodatkowo odpis aktu zgonu małżonka,
 • jeżeli w związek małżeński wstępuje cudzoziemiec, wymaga się paszportu oraz dokumentu z kraju pochodzenia stwierdzającego, że ten może wziąć ślub według tamtejszego prawa. Jeśli informacje w tych dokumentach nie będą wystarczające do wystawienia aktu małżeństwa, urzędnik może dodatkowo poprosić o skrócony odpis aktu urodzenia i odpis aktu małżeństwa z informacją o jego rozwiązaniu (jeśli cudzoziemiec był już w związku małżeńskim). Wszystkie dokumenty, które dostarczacie w języku obcym, powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub konsula. Jeśli cudzoziemiec nie potrafi porozumieć się w języku polskim z urzędnikiem, musicie zapewnić także tłumacza i biegłego.

 

W trakcie wizyty ustalcie termin ślubu i złóżcie wniosek o ślub poza urzędem (jeśli taki planujecie). Złóżcie także pisemne oświadczenie o tym, że nie wiecie o żadnych okolicznościach, które uniemożliwiałyby Wam zawarcie małżeństwa. Urzędnik przygotuje ten dokument w trakcie spotkania z Wami.

 

Uwaga!

Ślub będziecie mogli wziąć dopiero po miesiącu od złożenia wyżej opisanego oświadczenia. Tylko w wyjątkowych przypadkach czas oczekiwania może zostać skrócony. Zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa jest ważne przez 6 miesięcy. Jeżeli w tym czasie nie weźmiecie ślubu, to konieczne będzie ponowne złożenie oświadczenia.

Ślub konkordatowy

 

Jest to ślub wyznaniowy, który jest uznawany przez prawo polskie. Jeśli decydujecie się na ślub konkordatowy, także powinniście udać się do Urzędu Stanu Cywilnego – z tą różnicą, że może być to dowolnie wybrany przez Was urząd. Powinniście wziąć ze sobą dokładnie te same dokumenty, co osoby planujące ślub cywilny.

 

Podczas wizyty podpiszecie także zapewnienie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa. Dodatkowo złożycie oświadczenie o tym, jakie nazwisko przyjmujecie po ślubie Wy oraz Wasze dzieci.

 

Otrzymacie od urzędnika zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które następnie przekażecie duchownemu w planowanym przez Was miejscu ślubu.

 

Do kancelarii parafialnej powinniście się zgłosić z dokumentami 3 miesiące przed ślubem. Oprócz zaświadczenia, które uzyskaliście w USC, powinniście mieć ze sobą:

 • dokumenty tożsamości,
 • metryki chrztu wraz z informacją o sakramencie bierzmowania – nie mogą być wydane wcześniej niż 3 miesiące temu,
 • zgodę na ślub poza parafią – jest potrzebna w sytuacji, kiedy chcecie pobrać się w kościele, który nie jest parafią ani pani młodej ani pana młodego; wydaje ją ksiądz proboszcz jednego z Was.

W tym momencie możecie już spisać tzw. protokół przedślubny. Weźcie to pod uwagę, planując spotkanie w kancelarii, ponieważ zajmuje to dłuższą chwilę. Oprócz tego wymaga się od Was:

 • udziału w kursie przedmałżeńskim,
 • udziału w spotkaniach w poradni rodzinnej,
 • zgłoszenia zapowiedzi – jest to ogłoszenie informacji o planowanym przez Was ślubie w parafiach Waszego zamieszkania; zapowiedzi muszą trwać co najmniej dwie niedziele – warto więc pomyśleć o ich zgłoszeniu odpowiednio wcześniej; po ich wygłoszeniu, otrzymujecie od duchownego dokument potwierdzający,
 • odbycia jednej lub dwóch spowiedzi przedślubnych.

 

Zaświadczenia o zrealizowaniu powyższych obowiązków możecie dostarczyć do parafii trochę później.

 

Warto pamiętać, że wymagania mogą się nieznacznie różnić pomiędzy parafiami. W razie wątpliwości, zawsze możecie poszukać informacji na stronie internetowej parafii lub bezpośrednio u posługujących tam duchownych.

 

 

W dniu ślubu

 

Niezależnie od tego, czy bierzecie ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy w kościele, miejcie ze sobą dowody osobiste! To samo dotyczy Waszych świadków.