Jak zorganizować ślub jednostronny?

Wedding Planner

25 kwietnia 2019

Brak komentarzy

Home Porady

Jak zorganizować ślub jednostronny?

Czasem bywa tak, że chcecie wstąpić w związek małżeński, ale macie odmienne przekonania religijne. Czy możliwe jest zawarcie małżeństwa z poszanowaniem przekonań drugiej osoby? Jakie dokumenty potrzebne są do takiej ceremonii? I jakie warunki należy spełnić, aby doszło do takiego ślubu? W poniższym poradniki znajdziecie odpowiedzi na te pytania!

Ślub jednostronny

 

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła Katolickiego wynika, że możliwe jest zawarcie związku małżeńskiego przez katolika i osobę:

  • nieochrzczoną,
  • ochrzczoną poza Kościołem Katolickim (np. kościoły protestanckie, obrządku wschodniego),
  • niepraktykującą wiary,
  • ochrzczoną, ale deklarującą się jako niewierząca.

 

Aby do takiego ślubu doszło, katolik musi złożyć przyrzeczenie mówiące o tym, że będzie strzec się utraty swojej wiary oraz zrobi wszystko co w jego mocy, aby Wasze dzieci zostały ochrzczone i wychowane w wierze katolickiej. Druga strona także podpisuje się pod tym dokumentem, zaświadczając w ten sposób, że jest świadoma zobowiązań strony katolickiej i nie będzie przeszkadzać jej w ich wypełnianiu. Takie oświadczenie wraz z prośbą o zgodę (tzw. dyspensę) jest wysyłane przez duchownego do biskupa.

 

Z całą pewnością będziecie musieli także odbyć rozmowę z duszpasterzem, który będzie chciał poznać wartości światopoglądowe i moralne strony niekatolickiej oraz wyjaśni Wam katolickie cele małżeństwa i jego istotę.

 

Jeżeli jedno z Was jest katolikiem, a drugie należy do kościoła obrządku wschodniego (np. prawosławnego), to opisywana wyżej dyspensa nie jest wymagana do uznania ważności małżeństwa, a jedynie do jego godziwości. Ślub może się odbyć także w kościele prawosławnym, zgodnie z kanonami Cerkwii.

Podczas uroczystości

 

Jeżeli uda Wam się dopełnić wszystkich formalności, będziecie mogli zawrzeć związek małżeński w zgodzie ze swoimi poglądami religijnymi. Jak będzie wyglądała taka ceremonia? Strona katolicka wypowie znane nam wszystkim słowa przysięgi. Druga natomiast nie będzie kończyć swojej przysięgi słowami: „Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”, nie będzie również robić znaku krzyża. W ślubie jednostronnym może brać udział także duchowny niekatolicki np. poprzez wygłoszenie mowy.

 

Zabronione jest jednak uzupełnianie katolickiego obrzędu o inne religijne obrzędy, które wyrażałyby zgodę małżeńską. Ze względu na niewielkie różnice pomiędzy ślubem jednostronnym, a w pełni katolickim, wielu gości często nie zdaje sobie sprawy, że biorą udział w innym obrządku niż zazwyczaj.